Als uw huisarts willen wij uw aanspreekpunt zijn voor al uw vragen rond ziekte en gezondheid. Wij willen u helpen bij zowel medische als psychologische problemen en bieden een persoonlijke begeleiding met aandacht voor uw wensen en voorkeuren.

Waarvoor kan u bij de huisarts terecht?

 • grote en kleine ongemakken zoals griep, infecties, kwetsuren, sportletsels, snijwonden, huidaandoeningen, hoofdpijn, ongevallen enz.
 • opvolging van chronische problemen zoals hoge bloeddruk, diabetes, allergie, hart- en longziekten, maagdarmziekten enz.
 • gynaecologische problemen en vragen zoals anticonceptie, uitstrijkjes, zwangerschap, infecties, borstvoedingsbegeleiding …
 • opvolging van pasgeborenen en kinderen, ook het zevende dansonderzoek van de zuigeling
 • vroegtijdige opsporing en preventieve onderzoeken (kanker, hart en bloedvaten, bloedafname, EKG)
 • vaccinaties, reisadvies
 • begeleiding van psychosomatische klachten, levens- en gezinsvragen, depressies
 • palliatieve zorgen en begeleiding bij het levenseinde

A general practitioner can help you with the following:

 • Big and smaller complaints like influenza, infections, bruises and bumps, injuries related to sports, cuts, skin conditions, headache, accidents,… 
 • Monitoring chronical illnesses like raised blood pressure, diabetes, allergies, heart- and pulmonary diseases, digestional diseases,… 
 • Gynaecological problems and questions about contraception, pap test, pregnancy, infections, guidance during breastfeeding,…
 • Monitoring newborns and children and the seventh day examination of newborns
 • Early detection and preventive examination (cancer, heart and blood vessels, collection of blood and ECG).
 • Vaccinations and travelling advice
 • Guidance for psychosomatic complaints, questions regarding life and family, depressions
 • Palliative treatment

Pourquoi consulter votre médecin généraliste ?

 • Pour toutes sortes de désagréments (grands et petits) comme la grippe, des infections, des blessures sportives, des coupures, des dermatoses, des maux de tête, des accidents etc.
 • Le suivi des maladies chroniques, la hypertension, le diabète, l’allergie, des maladies cardio-vasculaires, des maladies gastro-intestinales etc.
 • Pour des problèmes généalogiques et avec les questions de contraception, frottis, grossesse, infections, conseils de grossesse etc.
 • Le suivi des bébés et enfants, aussi l’examination du 7e jour du nouveau-né
 • Pour les systèmes de dépistage précoces, l’examen médical préventif (du cancer, des maladies cardio-vasculaires, le prélèvement du sang et ECG)
 • Des vaccinations et des conseils de voyage
 • Le suivi des problèmes psychométriques, des questions de famille et de vie, des dépressions
 • Des soins palliatifs et suivi de la fin de vie