Dokter Claudia Stout

Dokter Claudia Stout

Dokter Stout zal vanaf 1 oktober als huisarts in opleiding (haio) deel uitmaken van ons artsenteam. Zij is afgestudeerd arts en is nu in opleiding voor specialisatie in de huisartsgeneeskunde. Hiertoe ziet zij zelfstandig patiënten, zowel op de raadpleging als op huisbezoeken. Dankzij dagelijks overleg blijft elke arts op de hoogte over uw medische situatie.